Generelle regler


  • Vi har fellesvaskeri i gården, nøkkel til dette får man ved å kontakte portner.

  • Vi har to felles tørkebåser som er tilgjengelig for alle. Nøkkel fåes av portner.

  • Søppel kastes i avfallsbeholder i AG. Det er 2 avfallsbeholdere for papir, og 2 for restavfall.

  • Sykler parkeres i sykkelstativene, det er også ett sykkelstativ med mulighet for innlåsing av sykler i tøkebås nærmest VG.

  • Barnevogner plasseres i kjellere, eller i barnevogngarasjer.

Opprettet:  19.jun 2014