Brannsikkerhet


På disse sidene vil vi samle relevant informasjon om brannsikkerhet. Vi ber alle beboere om å gjøre seg kjent med instruksen som gjelder for sin oppgang (henger nederst i hvert trapperom). Vi jobber med å få digitalisert branninstruksene og gjøre dem tilgjengelige også her.

Brannsikkerthet i eldre bygårder (Oslo kommune)

På sidene Sikker hverdag er det samlet utfyllende informasjon om forebygging og slukking av brann og generell brannsikkerhet. Sidene er utviklet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. 


Sist endret: 27.jun 2019
Opprettet:  06.jun 2019