Vaktmester


TorshovX sin vaktmestertjeneste blir ivaretatt av et innleid firma. 

E-post-adressen for henvendelser er:

portner@torshovx.no

  Dette er oppgavene til vaktmesteren:   

  • Kontrollere alle lyspunkter i oppganger og fellesareal, og skifte pærer/lysrør ved behov. Kontroll foretas minimum en gang per uke. 
  • Holde fellesarealer ute ryddig og fjerne søppel og annet «skrot» (også på fortauet og i lyssjakter). Spesiell oppmerksomhet rundt søppelbrønnene – sørge for at disse har riktig funksjon. 
  • I sommerhalvåret slå plener, kantklippe rundt trær og sokkel, trimme hekker, etc. 
  • Endre navn på ringeklokker
  • Foreta innkjøp av lyspærer, utstyr, mv.
  • Ved snøfall feie trapper og ved isdannelse strø/salte der det er behov. 
  • Sjekke synlige skader og mangler på eiendommen. 
  • Sjekke og holde orden i vaskeriet. 
  • Male over «tags» snarest mulig. 
  • Henge ut rasfareflagg ved behov. 
  • Bytte batterier i alle røykvarslere på fellesområder i løpet av november måned. 
  • Sjekke at alle varmekabler er i funksjon i vinterhalvåret og slått av om sommeren. 
  • Holde eget verktøy og utstyr til småreparasjoner/vedlikehold. 
  • Hjelpe til med å løse problemer av praktisk art. 
  • Orientere, eventuelt tilkalle styret ved problemer/uvanlige hendelser. 


  Sist endret: 09.aug 2021
  Opprettet:  19.jun 2014