Felles vaskekjeller


Sameiet har et fellesvaskeri i kjelleren til Åsengata 7A som er tilgjengelig for bruk av alle beboerne. Man kommer inn med systemnøkkelen for alle oppgangene. 

Instruks for bruk og betalling kommer snart. 

Vennligst rydd etter bruk og hent klær umiddelbart etter at klærne er ferdig tørket/vasket. 


Sist endret: 26.aug 2019
Opprettet:  26.aug 2019