Velkommen til Torshov kvartal X

Les mer

Styret har nå avtalt med Olimb at fortsettelsen av rørarbeidene vil starte opp igjen 4. januar 2021, altså noe seinere enn antatt og som ble opplyst om i statusoppdateringen publisert 8. august.

Fasaderehabiliteringen går nå mot slutten. Det gjenstår en del mindre arbeider og oppretting av mangler som framkommer etter befaringer. Arbeidet med grøntområdet mot Agathe Grøndahls gate starter 6....

Program: Kl. 08.00: Flaggheising Kl. 11.15: Torshov janitsjar spiller Kl.11.45-13.00: Leker, brus og is til barna SMS-påmelding til leker på tlf.90530697 (Stine) VELKOMMEN!

Som kjent avsluttet Olimb rørfornyingsarbeidet 12. mars da koronatiltakene ble satt i verk. Gjenstående oppganger er Vogtsgate 63 og 65, samt Agathe Grøndahlsgate 2. Styret har i den senere tid vært i...

Bakgården trenger en opprydding til 17. mai og vi inviterer til dugnad førstkommende lørdag, 9. mai 11-13. Hovedfokus på rydding og vedlikehold. Container kommer. Planting venter vi med til litt seinere...

Mandag 6. april monteres stillaser innvendig mot Agathe Grøndahlsgate. Alle sykler må flyttes fra stativene og evt. andre gjenstander fjernes som kan være i veien. Inntil videre settes stativer og sykler...

Fasaden i indre gård mot Åsengata er nå ferdigmalt. Entreprenøren ber alle beboere med vinduer ut mot gården om å åpne dem for å forsikre seg at de ikke er gjenmalte. Dette er viktig å sjekke umiddelbart...

Styret meddeler med dette at årsmøtet som etter planen skulle avvikles 16. april, dessverre må utsettes inntil videre. Vi håpet i det lengste at det ville bli mulig å arrangere årsmøtet på måte som...

Vi forstår at alle gjerne vil ha oppdatert informasjon om progresjonen på de ulike prosjektene. Det er dessverre vanskelig å si noe konkret om når de ulike delene blir ferdigstilt, det er heller ikke noe...

Fasadeentreprenøren meddeler at de vil begynne med oppsett av stillas på Vogts gate-siden i uke 13 (23.-27. mars).