Velkommen til Torshov kvartal X

Les mer

Valgkomiteen har tidligere bedt om innspill til kandidater til tillitsvervene. Valgkomiteen har funnet gode kandidater til alle styremedlemsvervene og komiteene. Valgkomiteen trenger ytterligere tips/innspill til gode kandidater til vervet som styreleder, og ber om snarlig tilbakemelding. Valgkomitéens medlemmer kan nås på: Svein Åge Mjøsund, mob: 99 69 86 94 Hans Laaveg, mob: 91 34 57 57 Steffen Eliassen, mob: 95 06 06 69

Årsmøtet 2021 er utsatt fra 23. mars til 7. april. Årsaken til utsettelsen er at styret forsøker å tilrettelegge for at årets møte kan avholdes digitalt. Alle seksjonseiere skulle ha mottatt informasjon om utsettelsen per brev inneværende uke, hvor det også er mer informasjon om bakgrunnen for utsettelsen (se vedlegg). Dessverre har Posten vært forsinket og mange seksjonseiere har derfor ikke fått beskjed. Mvh, Styret

Som de fleste har lagt merke til har det kommet opp en sykkelgarasje langs gangfeltet øverst i Per Kvibergs gate. Dette henger sammen med at Torshov X er med i et prøveprosjekt for gateparkering av sykler. Vi inviterer nå kandidater til testing at sykkelparkeringen. Det er til sammen 4 ledige sykkelplasser. Personer som ønsker å være med kan ta direkte kontakt på toreoe@gmail.com innen 23. mars. Ved endt prøveperiode skal vi rapportere om erfaringene fra bruken, så det er vesentlig at dem som er interessert i en plass faktisk bruker sykkel jevnlig. NB! Lange transportsykler passer ikke i garasjen. Kriterier for å bli med i testperioden: - Du sykler jevnlig og har til intensjon å bruke garasjen aktivt. Kanskje nettopp garasjen åpner for dette. - Du må være villig til å dele noen erfaringer ved endt testperiode, tentativt høsten 2021 (mulig dette blir forlenget på grunn av forsinkelse grunnet corona) Dersom det blir flere interessenter enn vi har plasser, blir kandidatene valgt ut ved loddtrekning.

Det nærmer seg nytt årsmøte i sameiet og det er flere posisjoner i styret og komiteer som skal fylles. I fjor ble alle styremedlemmer gjenvalgt for ett år, av hensyn til kontinuitet i styret i en periode med pågående rehabiliteringsprosjekt. De av styret som da var på valg aksepterte dette, men flere av styremedlemmene har nå signalisert at de ikke ønsker gjenvalg. Valgkomiteen har startet sitt arbeid med rekrutteringen, og vi ønsker nå i startfasen innspill fra seksjonseierne for å finne gode kandidater. Hvis det er noen som har tips til valgkomiteen om kandidater til ulike verv, setter vi pris på om dere kan kontakte oss om dette. For at vi skal ha god tid til arbeidet med å fylle alle posisjoner, ber vi om å bli tipset nå i løpet av januar. På forhånd takk for god hjelp! Valgkomitéens medlemmer kan nås på: Steffen Eliassen, tlf 95 06 06 69 Svein Åge Mjøsund, tlf 99 69 86 94 Hans Laaveg, tlf 91 34 57 57

Viktig informasjon vedrørende rørfornyingsarbeidet i gjenstående oppganger.

Det er nå besluttet å gjenoppta rørfornyingsprosjektet hos TorshovX i de 5 siste oppganger, med oppstart i uke 1. Generell informasjon og fremdriftsplan er vedlagt som pdf-er i to separate saker da publiseringsverktøyet vårt dessverre kun klarer ett vedlegg per post.

Den nye porten lukkes automatisk, sakte men sikkert. Ikke forsøk å lukke eller sparke den igjen manuelt da det kan går ut over pumpemekanismen.

5. oktober 2020

Dugnad lørdag 10 oktober

Vi inviterer til dugnad lørdag 10 oktober kl. 11-13. Det er tid for å rydde bort hagemøbler, griller etc. og gjøre gårdsrommet klart for vinteren. Vi bestiller container så det blir anledning til å kaste ting som står lagret på fellesarealene. Vel møtt! Hilsen styret

I sameiet bor det mange mennesker og vi bor tett. Her finner vi familier med og uten barn, eldre og yngre personer med ulike interesser og behov. Alle er vi imidlertid interessert i et godt forhold til naboene og et hyggelig bomiljø. Det er viktig å huske at i et sameie eier vi sammen med andre, og det forplikter. Vi er i ferd med å legge bak oss en sommer som har vært preget av at vi har levd i en pandemi i 6 måneder og fremdeles ikke ser noen ende på de utfordringene den fører med seg. Samtidig har gårdsrommet vårt vært en byggeplass i langt over et år. Disse forholdene kan kanskje være en delvis forklaring på at Styret har i år mottatt , skriftlig og muntlig, langt flere klager enn vanlig. Klagene dreier seg om: – I perioder er det utstrakt festing i gården til langt på natt med mye skrål og bråk. Ordensreglene våre sier at det skal være ro senest kl 23 og at man skal ta særlig hensyn i sommermånedene. – Barna har vært hjemme langt mer enn vanlig. Tidvis er det mange beboere som har følt at de bor i en dårlig styrt barnehage, bråkete atferd blir bl a ekstra forsterket inne i gårdsrommet. Det er også ille at barna får lov til å legge fra seg leker og sparkesykler overalt. Det minste man kan si om det er at det er forsøpling og gir dårlig framkommelighet , men ved utrykning fra redningsetater vil alle gjenstandene være en sikkerhetsrisiko. – Et hjertesukk fra styret som er arbeidsgiver for vaktmestertjenesten. Når dere vil sitte sammen for å nyte mat og drikke er det bare hyggelig. Men å ikke rydde etter seg er både kjipt og dyrt! De som klipper plenen for oss må flytte vekk hagemøbler og gjenstander som ligger i gresset, som igjen betyr at det tar lengre tid osv osv. Husk særlig på å sette tilbake på stengrunn de tunge utebordene. – Et siste poeng, vi inviterer til dugnad om noen dager. Møt opp og la oss pynte og og rydde i gårdsrommet slik at det står i stil med fasadene 💥👍 Vennlig hilsen styret , TX

Styret har nå avtalt med Olimb at fortsettelsen av rørarbeidene vil starte opp igjen 4. januar 2021, altså noe seinere enn antatt og som ble opplyst om i statusoppdateringen publisert 8. august.