Velkommen til Torshov kvartal X

Les mer

Viktig informasjon vedrørende rørfornyingsarbeidet i gjenstående oppganger.

Det er nå besluttet å gjenoppta rørfornyingsprosjektet hos TorshovX i de 5 siste oppganger, med oppstart i uke 1. Generell informasjon og fremdriftsplan er vedlagt som pdf-er i to separate saker da publiseringsverktøyet...

Den nye porten lukkes automatisk, sakte men sikkert. Ikke forsøk å lukke eller sparke den igjen manuelt da det kan går ut over pumpemekanismen.

5. oktober 2020

Dugnad lørdag 10 oktober

Vi inviterer til dugnad lørdag 10 oktober kl. 11-13. Det er tid for å rydde bort hagemøbler, griller etc. og gjøre gårdsrommet klart for vinteren. Vi bestiller container så det blir anledning til...

I sameiet bor det mange mennesker og vi bor tett. Her finner vi familier med og uten barn, eldre og yngre personer med ulike interesser og behov. Alle er vi imidlertid interessert i et godt forhold til...

Styret har nå avtalt med Olimb at fortsettelsen av rørarbeidene vil starte opp igjen 4. januar 2021, altså noe seinere enn antatt og som ble opplyst om i statusoppdateringen publisert 8. august.

Fasaderehabiliteringen går nå mot slutten. Det gjenstår en del mindre arbeider og oppretting av mangler som framkommer etter befaringer. Arbeidet med grøntområdet mot Agathe Grøndahls gate starter 6....

Program: Kl. 08.00: Flaggheising Kl. 11.15: Torshov janitsjar spiller Kl.11.45-13.00: Leker, brus og is til barna SMS-påmelding til leker på tlf.90530697 (Stine) VELKOMMEN!

Som kjent avsluttet Olimb rørfornyingsarbeidet 12. mars da koronatiltakene ble satt i verk. Gjenstående oppganger er Vogtsgate 63 og 65, samt Agathe Grøndahlsgate 2. Styret har i den senere tid vært i...

Bakgården trenger en opprydding til 17. mai og vi inviterer til dugnad førstkommende lørdag, 9. mai 11-13. Hovedfokus på rydding og vedlikehold. Container kommer. Planting venter vi med til litt seinere...