Alle nyheter


Valgkomiteen har tidligere bedt om innspill til kandidater til tillitsvervene. Valgkomiteen har funnet gode kandidater til alle styremedlemsvervene og komiteene. Valgkomiteen trenger ytterligere tips/innspill til gode kandidater til vervet som styreleder, og ber om snarlig tilbakemelding. Valgkomitéens medlemmer kan nås på: Svein Åge Mjøsund, mob: 99 69 86 94 Hans Laaveg, mob: 91 34 57 57 Steffen Eliassen, mob: 95 06 06 69

Årsmøtet 2021 er utsatt fra 23. mars til 7. april. Årsaken til utsettelsen er at styret forsøker å tilrettelegge for at årets møte kan avholdes digitalt. Alle seksjonseiere skulle ha mottatt informasjon om utsettelsen per brev inneværende uke, hvor det også er mer informasjon om bakgrunnen for utsettelsen (se vedlegg). Dessverre har Posten vært forsinket og mange seksjonseiere har derfor ikke fått beskjed. Mvh, Styret

Som de fleste har lagt merke til har det kommet opp en sykkelgarasje langs gangfeltet øverst i Per Kvibergs gate. Dette henger sammen med at Torshov X er med i et prøveprosjekt for gateparkering av sykler. Vi inviterer nå kandidater til testing at sykkelparkeringen. Det er til sammen 4 ledige sykkelplasser. Personer som ønsker å være med kan ta direkte kontakt på toreoe@gmail.com innen 23. mars. Ved endt prøveperiode skal vi rapportere om erfaringene fra bruken, så det er vesentlig at dem som er interessert i en plass faktisk bruker sykkel jevnlig. NB! Lange transportsykler passer ikke i garasjen. Kriterier for å bli med i testperioden: - Du sykler jevnlig og har til intensjon å bruke garasjen aktivt. Kanskje nettopp garasjen åpner for dette. - Du må være villig til å dele noen erfaringer ved endt testperiode, tentativt høsten 2021 (mulig dette blir forlenget på grunn av forsinkelse grunnet corona) Dersom det blir flere interessenter enn vi har plasser, blir kandidatene valgt ut ved loddtrekning.

Det nærmer seg nytt årsmøte i sameiet og det er flere posisjoner i styret og komiteer som skal fylles. I fjor ble alle styremedlemmer gjenvalgt for ett år, av hensyn til kontinuitet i styret i en periode med pågående rehabiliteringsprosjekt. De av styret som da var på valg aksepterte dette, men flere av styremedlemmene har nå signalisert at de ikke ønsker gjenvalg. Valgkomiteen har startet sitt arbeid med rekrutteringen, og vi ønsker nå i startfasen innspill fra seksjonseierne for å finne gode kandidater. Hvis det er noen som har tips til valgkomiteen om kandidater til ulike verv, setter vi pris på om dere kan kontakte oss om dette. For at vi skal ha god tid til arbeidet med å fylle alle posisjoner, ber vi om å bli tipset nå i løpet av januar. På forhånd takk for god hjelp! Valgkomitéens medlemmer kan nås på: Steffen Eliassen, tlf 95 06 06 69 Svein Åge Mjøsund, tlf 99 69 86 94 Hans Laaveg, tlf 91 34 57 57

Viktig informasjon vedrørende rørfornyingsarbeidet i gjenstående oppganger.

Det er nå besluttet å gjenoppta rørfornyingsprosjektet hos TorshovX i de 5 siste oppganger, med oppstart i uke 1. Generell informasjon og fremdriftsplan er vedlagt som pdf-er i to separate saker da publiseringsverktøyet vårt dessverre kun klarer ett vedlegg per post.

Den nye porten lukkes automatisk, sakte men sikkert. Ikke forsøk å lukke eller sparke den igjen manuelt da det kan går ut over pumpemekanismen.

5. oktober 2020

Dugnad lørdag 10 oktober

Vi inviterer til dugnad lørdag 10 oktober kl. 11-13. Det er tid for å rydde bort hagemøbler, griller etc. og gjøre gårdsrommet klart for vinteren. Vi bestiller container så det blir anledning til å kaste ting som står lagret på fellesarealene. Vel møtt! Hilsen styret

I sameiet bor det mange mennesker og vi bor tett. Her finner vi familier med og uten barn, eldre og yngre personer med ulike interesser og behov. Alle er vi imidlertid interessert i et godt forhold til naboene og et hyggelig bomiljø. Det er viktig å huske at i et sameie eier vi sammen med andre, og det forplikter. Vi er i ferd med å legge bak oss en sommer som har vært preget av at vi har levd i en pandemi i 6 måneder og fremdeles ikke ser noen ende på de utfordringene den fører med seg. Samtidig har gårdsrommet vårt vært en byggeplass i langt over et år. Disse forholdene kan kanskje være en delvis forklaring på at Styret har i år mottatt , skriftlig og muntlig, langt flere klager enn vanlig. Klagene dreier seg om: – I perioder er det utstrakt festing i gården til langt på natt med mye skrål og bråk. Ordensreglene våre sier at det skal være ro senest kl 23 og at man skal ta særlig hensyn i sommermånedene. – Barna har vært hjemme langt mer enn vanlig. Tidvis er det mange beboere som har følt at de bor i en dårlig styrt barnehage, bråkete atferd blir bl a ekstra forsterket inne i gårdsrommet. Det er også ille at barna får lov til å legge fra seg leker og sparkesykler overalt. Det minste man kan si om det er at det er forsøpling og gir dårlig framkommelighet , men ved utrykning fra redningsetater vil alle gjenstandene være en sikkerhetsrisiko. – Et hjertesukk fra styret som er arbeidsgiver for vaktmestertjenesten. Når dere vil sitte sammen for å nyte mat og drikke er det bare hyggelig. Men å ikke rydde etter seg er både kjipt og dyrt! De som klipper plenen for oss må flytte vekk hagemøbler og gjenstander som ligger i gresset, som igjen betyr at det tar lengre tid osv osv. Husk særlig på å sette tilbake på stengrunn de tunge utebordene. – Et siste poeng, vi inviterer til dugnad om noen dager. Møt opp og la oss pynte og og rydde i gårdsrommet slik at det står i stil med fasadene 💥👍 Vennlig hilsen styret , TX

Styret har nå avtalt med Olimb at fortsettelsen av rørarbeidene vil starte opp igjen 4. januar 2021, altså noe seinere enn antatt og som ble opplyst om i statusoppdateringen publisert 8. august.

Fasaderehabiliteringen går nå mot slutten. Det gjenstår en del mindre arbeider og oppretting av mangler som framkommer etter befaringer. Arbeidet med grøntområdet mot Agathe Grøndahls gate starter 6. august. Da vil også trappene til de to oppgangene bli reparert. En VIKTIG informasjon til alle i sameiet, og særlig de som blir direkte berørt, er at styret har kontaktet Olimb rørfornying og de antyder at det kan bli mulig å starte opp i Vogts gate 65 i oktober/ november. Så fort vi har fått oppstartsdato og fremdriftsplan vil vi gi beskjed. Som kjent samlet Sameiet inn nøkler til alle seksjoner. Det var ønskelig å beholde disse til arbeidene var ferdigstilt da firmaets kvalitetskontroller kan gjøre det nødvendig å komme inn i seksjonene på nytt. Det kan altså bli nødvendig å få tilbake nøkler som av diverse grunner er levert tilbake til eierne. Fasadearbeidene har avdekket mye gamle synder som naturligvis har medført ekstrakostnader, og korona medfører nok også til ekstra kostnader ifm soil (uten at styret har endelig oversikt enda). Dette gjør nok dessverre at den bufferen styret hadde håpet å sitte igjen med blir redusert. Det ble avholdt et spesielt årsmøte i Sameiet i mai. Styret ønsket da å arrangere et fysisk årsmøte til høsten da man antok at virussituasjonen kunne tillate det. I skrivende stund ser dette imidlertid ikke lovende ut. Styret vil komme tilbake til saken så fort ting er mer avklart. Det har vært et utfordrende år for alle som bor i kvartal X og for tillitsvalgte. Styret var svært innstilt på å arrangere en sommerfest for alle som et lite plaster på sårene, men når en fjerdedel av seksjonene står foran to uker uten vann og avløp i løpet av høsten er det vel neppe særlig aktuelt. Så kanskje neste år når fasadene har overlevd en vinter og soil og rør er renoverte? Sommeren er over og vi trodde at vi skulle få en roligere tid i gården, uten biler og støy. Covid-19 ødela den visjonen. Vi ønsker å takke alle for forståelse og samhold i denne tiden og håper at vi kan nyte et nytt og friskere bomiljø i 2021! Til alle sykkeleiere og brukere; vi vil gjerne ta en dugnad sammen for å flytte sykkelstativene og organisere sykkelparkeringen bedre i gården. Vi kommer tilbake med tidspunkt og håper flere har anledning til å være med på dette. Med vennlig hilsen Styret

Program: Kl. 08.00: Flaggheising Kl. 11.15: Torshov janitsjar spiller Kl.11.45-13.00: Leker, brus og is til barna SMS-påmelding til leker på tlf.90530697 (Stine) VELKOMMEN!

Som kjent avsluttet Olimb rørfornyingsarbeidet 12. mars da koronatiltakene ble satt i verk. Gjenstående oppganger er Vogtsgate 63 og 65, samt Agathe Grøndahlsgate 2. Styret har i den senere tid vært i dialog med Olimb om en oppstart, men situasjonen er såpass usikker at vi har blitt enige om å avvente inntil helsemyndighetene gir ytterligere signaler om smittefaren ved denne type virksomhet. Sanitærbrakken vil etter det vi får opplyst av Olimb, bli fjernet. Det er vanskelig å forutsi hvor lang tid dette tar, men det kan ta en til flere måneder. Vi beklager dette men kan lite gjøre . Fasaderehabiliteringen går heldigvis sin gang. Som informert tidligere er forskjellen stor på de ulike innvendige veggene; enkelte steder er det enkelt å fjerne gammel puss og maling mens f. eks. i Åsengata og Agathe Grøndahls gate er det mer komplisert. Det anslås at Agathe Grøndahls gate kan være ferdig rundt midten av juni, men styret presiserer at ferdigstillelsen er avhengig av været og dermed tørketid på de ulike elementene. Vi kan derfor ikke sette en garantert dato for ferdigstillelse.

Bakgården trenger en opprydding til 17. mai og vi inviterer til dugnad førstkommende lørdag, 9. mai 11-13. Hovedfokus på rydding og vedlikehold. Container kommer. Planting venter vi med til litt seinere i mai. Vel møtt! Hilsen dugnadsgruppa og styret

Mandag 6. april monteres stillaser innvendig mot Agathe Grøndahlsgate. Alle sykler må flyttes fra stativene og evt. andre gjenstander fjernes som kan være i veien. Inntil videre settes stativer og sykler på plenen nærmest asfalten. Det er viktig at sykkeleierne følger opp dette. Nå kommer vi i gang med siste delen av fasaden og vi tåler ikke ytterligere forsinkelser i disse tider.

Fasaden i indre gård mot Åsengata er nå ferdigmalt. Entreprenøren ber alle beboere med vinduer ut mot gården om å åpne dem for å forsikre seg at de ikke er gjenmalte. Dette er viktig å sjekke umiddelbart for evt å rekke å fikse problemer før stillasene fjernes.

Styret meddeler med dette at årsmøtet som etter planen skulle avvikles 16. april, dessverre må utsettes inntil videre. Vi håpet i det lengste at det ville bli mulig å arrangere årsmøtet på måte som ikke krever fysisk oppmøtet, men både formelle og tekniske forhold har gjort det problematisk å få til. Ifølge eierseksjonsloven skal årsmøtet holdes innen utgangen av juni, men vi vil holde eierne løpende orientert så snart vi vet mer, f. eks. om alternativer til det vanlige arrangementet. Styret vil imidlertid beholde fristene for utarbeidelse av årsberetning og regnskap. Det vil også gjelde eventuelle forslag til vedtak. Vi holder fast ved fristene for evt. å kunne kalle inn til årsmøtet med kortest mulig lovlig varsel.

Vi forstår at alle gjerne vil ha oppdatert informasjon om progresjonen på de ulike prosjektene. Det er dessverre vanskelig å si noe konkret om når de ulike delene blir ferdigstilt, det er heller ikke noe entreprenøren kan si med sikkerhet. Vi er jo også i en situasjon nå som gjør det spesielt utfordrende og uforutsigbart. Det skal nå males innvendig i Åsengata og Per Kvibergs gate og vi er da avhengig av at underlaget er helt tørt, og tiden det tar vil f.eks. avhenge av værforhold (det ser jo bra ut nå, kan bemerkes). Arbeidet har avdekket at det dessverre er gjort noen uheldige valg med fasadebehandling over gårdens 100 år gamle historie, men som nå rettes opp. På Per Kvibergs-siden har tidligere behandling medført at man har måttet fjerne belegget mekanisk, noe som har tatt ekstra tid. Det har også vist seg f. eks. at det er mye fukt i murveggen i Åsengata, slik at det har tatt mer tid enn antatt å få tørket ut all restfukt og få alt klart til maling. Nå benyttes det maling som krever sitt av underlaget, men resultatet over tid blir meget bra. Styret vil informere beboerne på nettsidene våre om viktige milepæler så fort vi får disse fra entreprenøren, f.eks. mht nedrigging av presenninger eller stillaser eller lignende. Gården vår er gammel og gjennomgår en svært omfattende rehabilitering. Det tar tid. Vi må være tålmodige, men det vil til slutt gi gode resultater.

Fasadeentreprenøren meddeler at de vil begynne med oppsett av stillas på Vogts gate-siden i uke 13 (23.-27. mars).

Kjære naboer Det er krevende tider i landet vårt. På bakgrunn av de siste dagers utvikling og nye råd fra myndighetene, har styret og Olimb i fellesskap bestemt å stanse arbeidet med soilrehabiliteringen inntil videre. Det betyr for det første at det IKKE blir oppstart i Vogts gate 65 førstkommende mandag som planlagt. Videre betyr det også at vi nødvendigvis får forsinkelser i de gjenstående oppganger i Vogts gate 63 og Agathe Grøndahls gate 2. Vi synes alle dette er utrolig leit, men vi kan dessverre ikke gjøre annet slik situasjonen har blitt. Styret og Olimb kommer tilbake med mer informasjon så snart vi vet noe om hvordan dette utvikler seg videre. Styret oppfordrer alle beboere til å følge rådene og instrukser myndighetene gir i disse dager, og ber om at vi viser hensyn til hverandre. Husk derfor at det nå sitter mange rundt om i gården som jobber hjemmefra. Kanskje dette også er en tid for en utstrakt hjelpende hånd til en nabo som blir satt i karantene. Ta godt vare på dere selv og de dere er glad i. Mvh Styret

Minner om varslet midlertidig strømutkobling i morgen 4. mars. Hafslund oppgraderer strømnettet i området og må derfor koble ut strømmen 4. mars ca. 08:30– 14:30. Arbeidet gjøres utendørs, og du trenger ikke være til stede. Beboere skal tidligere ha blitt varslet av Hafslund elektronisk via e-post eller sms. Det skal i hvert fall gjelde oppgangene Per Kvibergs gate 28A og 28B, Agathe Grøndahls gate 6B, 6A, 4B og 4A. For mer informasjon: hafslundnett.no/planlagt Ref.nr. for arbeidet VE362292

Norbrann planlegger installasjon av brannalarm i gjenstående leiligheter i uke 12, 16.-20. mars. For de som ikke har bestilt, men ønsker brannalarm tilkoblet oppgangens sentral, bestill via innkjøpsportalen til Norbrann: https://norbrannelektro.makeplans.net/categories Evt. ta kontakt med Espen Dagsleth i Norbrann: Mobil +47 92 41 20 79 / espen@nb-elektro.no

Det inviteres til beboermøte i forbindelse med rørfornying i oppgangene Åsengata 5 og Vogst gt. 65 torsdag 27.februar. Møtet finner sted i biblioteket i Sandaker senter kl 18.00. Det er viktig informasjon som gis på møtet så vi oppfordrer alle til å være til stede. Av særlig betydning er det å være oppmerksom på at Olimb må ha adgang til kjeller- og loftsboder hvor det går soilrør. Det må ryddes slik at rørene er tilgjengelig for å arbeides med. Dersom dette ikke blir gjort vil påførte kostnadene ved at Olimb må rydde, belastes Seksjonseier. NB viktig: rehabiliteringen har frem til nå gått raskere enn forventet. Det er derfor sannsynlig at arbeidet starter opp allerede i uke 10 i Åsengata 5 og følgelig i uke 11 (torsdag) eller uke 12 (mandag) i Vogsgt 65. Følg med på oppslag i oppgangen for mer informasjon. For mer detaljer, møt opp på Biblioteket torsdag 27/2!

Det blir tilrettelagt for at man fremdeles kan benytte fellesvaskeriet mens det pågår rørfornying i Åsengata 7A. Være imidlertid oppmerksom på at Olimb bl.a. benytter vaskeriet som utgangspunkt for arbeidet sitt og det vil være mye verktøy og maskiner i rommet, men det vil altså mulighet for å vaske. Periodisk kan vannet stenges men ikke i lange perioder.

På grunn av tidlig vår vil arbeidene med innvendig fasade starte tidligere enn antatt. Alle vinduer vil bli tildekket allerede TORSDAG 13. FEBRUAR. Tildekkingen er nødvendig fordi muren skal spyles og vinduene skal males senere. I perioden skal ikke vinduene åpnes. Dette gjelder innvendig fasade fra Åsengata 7A og fram til Vogts gate 65. Dersom noen forsøker å åpne vinduene vil det medføre forsinkelser i fremdrift og ikke minst ekstra kostnader for sameier. Allerede førstkommende lørdag kan det blir støy fra arbeidene som igangsettes. Styret beklager kort varsel og ulempene dette medfører.

Vedlagt er oppdatert fremdriftsplan for rørfornyingen

Nederst finner dere en digital versjon av informasjonsskrivet som henges opp i hver oppgang før arbeidene starter. Oppdatert kontaktinfo til Olimb vil stå nederst på skrivet i oppgangen.

Til seksjonseiere og beboere i Torshov X angående fasader og stillaser, om rørfornying og litt om grøntområdene. 1) Målet for oppussing av innvendig fasader er at de skal bli like fine som de utvendige og at vi skal bli ferdig sånn ca 1. juli. For at gården skal bli sommerklar må rehabiliteringsprosessen starte opp allerede i uke 7/8. Dvs. at stillasene må monteres i februar for at arbeidene kan igangsettes ca 1. mars. Skulle det vise seg at vinteren holder grepet også i mars, har styret vedtatt at vi varmer opp bak presenningene slik at maling og murarbeidene ikke forsinkes. 2) Det er forventet at rørfornyingen i gården er avsluttet i juni, så styret håper at gården vil framstå både utvendig og «innvendig» i fornyet utgave samtidig. Vi gjør oppmerksom på at arbeidsprosessene varierer i tidsbruk i forskjellige oppganger. Hittil har vi opplevd en raskere progresjon enn antatt, men det kan også gå andre veien. Husk at det er 100 år gamle rør som rehabiliteres nå. Framdriftsplanen kan bli endret. Følg med ved oppslag i oppgang og på hjemmesiden vår. 3) Grøntanleggene rundt og i gården vår har hatt en stor belastning. Styret vil jobbe aktivt med å sette hagen og plener i Åsengata og i AG gate tilbake i god stand. Dessverre kan eføyen ikke tillates å gro på fasaden slik den har gjort i nesten et århundre. Fagkunnskapen sier at muren og malingen ikke trives med eføy. Pga. dreneringsbehov ut mot Agathe Grøndahlsgt vil vi også lage et dreneringsbed (steinbed) mot husvegg. Det blir derfor litt annerledes beplantninger på forsiden av bygget. Som alle sikkert har notert seg, er alle busker, trær og hekker trimmet for å gi optimal vekstgrunnlag til sommeren. Vi stoler på at Dugnadsgruppa og styret samt alle våre interesserte grønne sameiere vil spille inn gode og kreative forslag for å gjøre sameiet til et enda hyggeligere sted å bo.

(Nyeste oppdateringer vises øverst) NB! Endringer i framdriftsplanen vil kunne forekomme, det samme gjelder innholdet i statusoppdateringene nedenfor. 03.03: Arbeidene i Åsengata 7A er ferdigstilt og vann og avløp kan benyttes som normalt. Ett avvik i H0103, mangelen vil monteres onsdag 4. mars. Wc og servant i 103 blir bygget om og montert i morgen. 27.02: Vann og avløp i Åsengata 7A vil forbli stengt til og med mandag 02.03.20 20.02: Infomøte for beboermøte i Åsengata 5 og Vogst gt. 65 torsdag 27.februar kl. 18:00, Biblioteket på Sandakersenteret 12.02: Rørarbeidene i Åsengata 7A vil etter planen påbegynnes onsdag 19. februar 12.02: Rørarbeidene i Åsengata 7B vil etter planen ferdigstilles tirsdag 18. februar 04.02: Oppstart i Åsengata 7B mandag 10. februar 04.02: Infomøte for beboere i Åsengata 7A og 7B tirsdag 4. februar, Biblioteket på Sandakersenteret kl. 18:00 24.01: Rørarbeidene i Agathe Grøndahls gate 6B er nå ferdigstilt 24.01: Oppstart i Per Kvibergs gate 28A og 28B blir mandag 27.01 21.01: Arbeidene i Agathe Grøndahls gate 6B i avsluttes sannsynlig på fredag denne uken, altså 24. januar. 21.01: Oppstart av Per Kvibergs gate blir derfor fremskyndet til uke 5. 21.01: Revidert fremdriftsplan vil være på plass inneværende uke.

26. november 2019

Julegrantenning

Søndag 1. desember kl. 17:00 blir det tenning av julegrana på grillplassen i Torshov X. Det blir servering av gløgg, saft og pepperkaker. Velkommen skal dere være. Kanskje kommer nissen...

Vedlagt ligger informasjon om rørfornyingen som vil finne sted i Torhov X over de neste månedene. Vennligst bemerk at fremdriftsplanen er tentativ og at endringer i tidsplanen vil kunne forekomme.

I forbindelse med en lekkasjereparasjon på en vannledning vil det fra mandag 4. november og resten av uken utføres graverarbeider på fortauet i Per Kvibergs gate (midt mellom porten og hjørnet på sørsiden). Dette vil også medføre midlertidig stenging av vannet på dagtid for enkelte beboere. Entreprenør anslår at vannavstengingen vil gjøres på torsdag 7. november. Vi vil informere med mer detaljert informasjon om når steningen vil skje og hvem som blir berørt så fort det foreligger.

Overflaten på den innvendige sokkelen er i dårlig forfatning og vil måtte utbedres som del del av ordinært vedlikeholdsarbeid i sameiet. Entreprenøren som er engasjert for utvendig fasade har åpnet for å starte med dette arbeidet, og for å sikre en mest mulig effektiv progresjon ønskes dette påbegynt snarlig, noe styret har gitt klarsignal til. Dette vil kun innebære arbeider på sokkelen og dermed ikke oppsett av stillas. Eventuell videreføring av fasaderehabiliteringen til å inkludere resten av den indre fasade vil behandles på ekstraordinært årsmøte 12. november.

Grunnet rehabilitering av felles sikringsskap vil det bli strømutkobling som vil påvirke leilighetene i fire oppganger torsdag 31.10.2019 mellom kl. 0900-1300. Strømmen vil ikke bli borte i hele tidsrommet, men ca. 30 minutter per oppgang. Det gjelder følgende oppganger: Per Kvibergs gate 28 A Per Kvibergs gate 28 B Vogts gate 65 Agathe Grøndahls gate 4 A

Det blir dugnad i bakgården lørdag 26. oktober 11-13,. Håper så mange som mulig har mulighet til å stille. Det er primært to oppgaver som trengs utført før vinteren kommer; redningsaksjon for roser/stauder og rydding av utemøbler. – Redningsaksjon for blomster. Fasadeentreprenøren vil muligens påbegynne arbeidet med sokkelen i gårdsrommet allerede før vinteren kommer. Vi ønsker i den forbindelse å redde noen av staudene og rosene i bedene ved å lagre dem i kjelleren over vinteren. Mer info om hvordan dette praktisk skal gjøres vil bli gitt på dugnaden. – Lagring av hagemøbler. Bord og stoler lagres i kjelleren av Agathe Grøndahls gate 2B, benker som ikke står under tak må dekkes til med presenning. Vel møtt!

Torsdag 17. oktober vil det bli opplæring i det nye brannvarslingssystemet som er installert i gården. Opplæringen vil bli fordelt på tre klokkeslett, kl. 17, 18 og 19 (samme innhold), og holdes av Norbrann. Det vil også komme oppslag i oppgangene om opplæringen.

Fra tirsdag 9. juli til torsdag 11. juli blir det gravearbeid og asfaltering på et lite stykke langs gården, på fortauet nederst i Per Kvibergs gate. Det skal graves i forbindelse med flytting av en strømkabel. Det skal ikke medføre utkobling av strøm for noen oppganger. Om du eier en av de to bilene som står nederst mot betalingsautomaten, pass på å flytte dem før i morgen tidlig.

Installasjon av nytt dørtelefon-system vil skje i perioden 17. juni – 26. juni. Installasjonen vil skje stegvis med to og to oppganger per dag i henhold til fremdriftsplanen under. Av hensyn til fremdriften er det viktig at det er tilgang til ALLE leiligheter i oppgangen den dagen det er planlagt montering. Beboere som ikke kan være tilstede på installasjonsdagen for sin oppgang, må derfor avlevere nøkler innen monteringen starter (se mer informasjon i vedlegget). Seksjonseiere som ønsker videofunksjon på sitt svarapparat, kan velge mellom to ulike modeller. Som informert om på årsmøtet er dette ekstravalg som belastes hver enkelt seksjonseier. Inngangsmodellen som er inkludert i monteringen har ikke videofunksjon.. Det vil komme mer informasjon angående gjennomføring av betaling for dem som ønsker videofunksjon. Fremdriftsplan: Agathe Grøndahls gate 2A – Mandag 17. juni Agathe Grøndahls gate 2B – Mandag 17. juni Agathe Grøndahls gate 4A – Tirsdag 18. juni Agathe Grøndahls gate 4B – Tirsdag 18. juni Agathe Grøndahls gate 6A – Onsdag 19. juni Agathe Grøndahls gate 6B – Onsdag 19. juni Per Kvibergs gate 28A – Torsdag 20. juni Per Kvibergs gate 28B – Torsdag 20. juni Åsengata 7A – Mandag 24. juni Åsengata 7B – Mandag 24. juni Åsengata 5 – Tirsdag 25. juni Vogts gate 65 – Tirsdag 25. juni Vogts gate 63A – Onsdag 26. juni Vogts gate 63B – Onsdag 26. juni

Nå plastes vinduene igjen på fasadedelen som har fått stillas. Beboere i leilighetene dette gjelder må holde vinduene lukket inntil nye beskjeder kommer. Blomster/potter, møbler på balkonger må også ryddes inn. Det har kommet noen spørsmål angående den kjemiske fjerningen av gammel maling. Produktet som brukes til å løse malingen er lutbasert og skal ikke utgjøre noen fare. Vi legger her ved databladet.

Vi viser til vedtakene på det ekstraordinære årsmøtet 27/11-2018 og det ordinære årsmøtet 18/3- 2019. På disse møtene ble seksjonseierne i Kvartal X enige om å igangsette fem vedlikeholdsarbeider som omtales nedenfor. I løpet av kort tid, månedsskiftet mai/juni, vil fasaderehabiliteringen starte opp i Agathe Grøndahls gt. Rigging vil allerede starte i uke 21 på grøntområdene og byggegjerder vil bli satt opp. Stillasene monteres deretter. Den gamle malingen vil bli fjernet kjemisk og ved bruk av høytrykksspyling. Det betyr at det vil bli mye «lyder» en god stund framover i gården. De øvrige prosjektene er i rute: Ny asfalt er lagt og dette arbeidet vil bli ferdigstilt med løfting av brosteinsfeltene utenfor og etter portalen i Agathe Grøndahls gt. Dette arbeidet påbegynnes etter planen tirsdag 21. mai, og vil pågå en ukes tid. Det er svært viktig at ingen kjører bil inn i gårdsrommet i denne perioden. - Nytt dørtelefonisystem er bestilt og forventes ferdig montert før sommeren. - Installasjon av brannvarsling i fellesarealene starter i juni/juli. Se eget infoskriv om dette i forrige nyhetssak (publisert 19. mai). - Rehabilitering og renovasjon av soil vil påbegynnes i høst. Det vil bli sendt ut nærmere og detaljert informasjon i god tid før arbeidene på begynnes. Mvh, Styret

Installasjon av brannvarsling i fellesarealene starter i juni/juli. I denne anledning vil det være fordelaktig for hver enkelt leilighetseier å tilknytte seg fellesanlegget. Dette vil være med på å øke den generelle brannsikkerheten for alle beboere i sameiet. Vennligst se vedlagte dokument for informasjon om de ulike monteringspakkene som tilbys av Norbrann, samt bestilling av montering.

Det kommer container til dugnaden. Arbeidsoppgaver som skal utføres i fellesarealet: • Tørke over og beise hagemøbler • Luke bed foran vaskeriet • Vaske inngangsdører • Male portene • Legge jord i bedene • Høytrykksspyle mursteins plattingene • Høytrykksspyle tak på pergola

Onsdag 8. mai 07:00-18:00 vil GET flytte en fiberkoblingsboks mellom to kjellerarealer i gården, og seksjoner i følgende oppganger vil i denne perioden være uten nett- og TV-signaler: Agathe Grøndahls gate 4A Agathe Grøndahls gate 6A Agathe Grøndahls gate 6B Per Kvibergs gate 28A Vi vil informere så fort signalene er oppe igjen på nettsiden og Facebook-siden til Torshov X. Beklager ulempene dette eventuelt måtte medføre for den enkelte beboer. Ta kontakt på telefon 48006056 om du har spørsmål.

16. mars 2019

Årsmøte 2019

Årsmøtet i Sameiet Torshov Kvartal X avholdes tirsdag 19. mars 2019, kl. 18:30. Møtet finner sted på Deichmanske bibliotek på Sandaker senter (Sandakerveien 59). Vel møtt!

Ekstraordinært årsmøte i Sameiet Torshov Kvartal X avholdes tirsdag 5. februar 2019, kl. 18:00 hos OBF, Sandakerveien 64 (ved Nordpolen)

2. januar 2019

Henting av juletrær

Oslo kommune gjør det enklere å si farvel til juletreet også i år, og tilbyr gratis opphenting flere steder i byen mellom 5. og 12. januar. Det nærmeste punktet for Torshov X er i krysset Sandakerveien/Vogstgate, lørdag 5. januar mellom 11:15-11:30. Les mer om hentingen og alternative leveringssteder her: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/nar-hentes-avfallet/henting-av-juletrar/#gref

1. desember 2018

Julegrantenning

Vi inviterer store og små til julegrantenning i bakgården lørdag 1. desember kl. 16:00.

21. november 2018

Ekstraordinært årsmøte 2018

Ekstraordinært årsmøte i Sameiet Torshov Kvartal X avholdes tirsdag 27. november 2018 kl. 18:00 i Deichmanske bibliotek på Sandaker senter (Sandakerveien 59).

1. november 2018

Høstdugnad

Tiden er kommet for å gjøre bakgården vinterklar. Årets siste dugnad blir førstkommende lørdag 3. november kl. 12-14. Møbler skal ryddes vekk og hagen skal gjøres klar for kaldere dager. Det blir selvsagt litt servering også. Vi oppfordrer alle beboere til å bidra. Vel møtt! Foto: Alora Griffiths on Unsplash

25. oktober 2018

Angående piper og sikkerhet

Tidligere i høst ble et av pipebeslagene mot Agathe Grøndahls gate røsket løs av vinden. Sameiet leide lift og vaktmester frigjorde pipetoppen, som var delvis løsnet. I denne prosessen falt noen mursteiner kontrollert ned med vakt tilstede i gården som passet på. Det ble umiddelbart avstengt områder i gårdsrom og i Agathe Grøndahls gate gate og etter noen dager rev taktekkerfirmaet ned hele pipen. Det er nå foretatt inspeksjon av samtlige piper i gården og det er konkludert med at de resterende pipene er sikre. Enkelte av pipene med metallbeslag vil for sikkerhets skyld bli modifisert med kraftigere fester. Dette vil gjøres omgående og kranene vil forbli i gårdsrommet til arbeidet er utført.

15. mars 2018

Nye nøkler!

Utdeling av nøkler fredag 16. mars og mandag 19. mars. Styrerommet er i Åsengata 7, inngang ned kjellertrapp ved vaskeri i bakgården. Når en har fått utdelt sine 2 nøkler, kan en bestille flere nøkler om en har behov for det.

10. februar 2018

Årsmøte 2018

Ordinært årsmøte avholdes 20.03 kl. 18:30. Sted er møterom i Deichmanske Bibliotek / Sandaker Senter og inngang er fra Åsengata. Velkommen til alle sameiere!

23. november 2017

Velkommen til julegrantenning!

3 Des kl 16:30

6. juni 2017

Facebookgruppe

Styret har opprettet en facebookgruppe for alle beboere i sameiet Torshov X. Denne er opprettet etter et ønske om at vi har et enklere sted å dele og finne informasjon om alt som skjer i den fine bygården vår. Bruk gjerne gruppen aktivt og invitér beboere som ikke er medlemmer enda. Kopier denne linken inn i nettleseren din: https://www.facebook.com/groups/135113110380710 , eller søk opp gruppen TorshovX for å bli medlem.

Velkommen til sommerfest 17 Juni!

28. mai 2017

Brannøvelse

Onsdag 31. Mai avholdes brannøvelse. Håper flest mulig har mulighet å bli med på dette!

Lørdag 13 mai kl 13 blir det ny dugnad med servering!

Velkommen til vårdugnad 26.04 fra kl 18!

30. november 2016

Julegrantenning

Søndag 27 November hadde vi julegrantenning i bakgården. Lilleborg skolekorps spilte for oss, julegranen ble tent, det ble servert gløgg og pepperkaker. De små fikk også en liten overraskelse!

27. oktober 2016

Høstdugnad

Dugnadskommiteen inviterer til høstdugnad lørdag 29.10 fra kl 13-15. Samlingen avsluttes med litt mat og drikke.

4. september 2016

Ekstraordinært sameiermøte

Vi minner om det ekstraordinære sameiermøtet tirsdag 06.09.16 kl. 18 på Deichmanske Bibliotek, Sandaker Senter, Sandakerveien 59.

20. august 2015

Torshov har fått en Ridder

Styret ønsker å gratulere Harald Føsker. Tidligere i år har han blitt utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden og i morgen skal han i audiens hos Kongen. Kongehusets egen nettsiden: http://www.kongehuset.no/nyhet.html?tid=126741&sek=26939 Her er noen linker som som forteller litt mer om historien bak hans utnevnlese: http://www.h-a.no/nyheter/terroroffer-slaas-til-ridder-av-kongen http://www.h-a.no/debatt/leder/en-ridder-med-prinsipper http://www.kriminalomsorgen.no/st-olavs-orden-til-harald-foesker.5741242-237613.html

10. august 2015

Innlogging på nettsiden

Kan alle sameiere som ikke har fått en invitasjon til å lage bruker sende en e-post til styret. Subject/Emne skal være "Innlogging torshovx.no". Skriv fullt navn, hvilken adresse du bor i, mobilnummer og bolignummer (viktig).

4. mai 2015

Dugnad (pre 17.mai)

Nå nærmer nasjonaldagen seg med stormskritt! For å gjøre gården vår ekstra fin har vi planlagt en ny DUGNAD. Mandag 11. mai Kl. 17.30. Det skal plantes, males, ryddes opp etc. Dugnaden avsluttes med lodderi, pizza, øl og brus. Vel møtt, Dugnadskommitteen.

10. april 2015

Dugnad

Dugnadskomiteen invitere til dugnad onsdag den 15. april, klokken 17:30.

6. april 2015

Fra Valgkomiteen

KJÆRE NABO! Vil du bidra til å gjøre gården vår til et godt sted å bo? Årsmøtet nærmer seg og vi trenger engasjerte beboere til både styret, dugnads- og festkomiteene. Hvis dette er noe du kunne tenke deg, ta kontakt med oss i valgkomiteen på e-postadressen under, så kan vi gi deg mer informasjon om hva arbeidet innebærer. Damer oppfordres til å melde seg til styret og menn til dugnads- og festkomiteene! Vi trenger også folk som er flinke på digital kommunikasjon. Styrearbeidet blir honorert. Hilsen fra valgkomiteen valg@torshovx.no

24. februar 2015

Nytt styremøtereferat

Referat fra styremøte som ble holdt i januar ligger nå ute under "Dokumenter".

Hei kjære samboere. Ved skriftlige henvendelser til styret så ber vi om at man ved et minimum legger ved : - sitt fulle navn - hvilken gate adresse man bor i - et telefonnummer man kan nå dere på - bruksenhetsnummeret til leiligheten Alle leiligheter har et bruksenhetsnummer eller bolignummer, som det også heter. Dette nummeret kan man finne på innsiden av karmen på ytterdøren sin. F.esk H0201 http://www.statkart.no/Eiendom-og-areal/Matrikkelen/Finn-bolignummer/

17. november 2014

Nettsiden blir oppdatert

Hei alle sammen. Nettsiden vår holder på å bli oppdatert med nye funksjoner. Hvis det mot formodning skulle være noe som ikke fungere som det skal, så setter vi pris på om dere sender avgårde en liten beskjed til styret, slik at vi kan rette det opp. Etterhvert som ny funksjonalitet blir faset inn, så kommer det også oppdatert informasjon.