30. oktober 2020

Informasjon vedrørende oppstart av gjenværende rørarbeid Del 2: Generell informasjon

Viktig informasjon vedrørende rørfornyingsarbeidet i gjenstående oppganger.