Informasjon ved salg av seksjon


I forbindelse med salg er det vanlig a megler etterspør informasjon om sameiet. Det kan være alt fra husdyrhold, ordensregler og årsmøtevedtak på investeringer som vil påvirke felleskostnader. 

All denne informasjonen skal være tilgjengelig for alle seksjonseiere, enten via våre nettsider eller i form av protokoller eller beretninger som sendes hver enkelt seksjonseier. Ved salg anmoder vi at selger selv formidler denne informasjonen til megler. 


Sist endret: 09.aug 2019
Opprettet:  09.aug 2019