Informasjon ved salg av seksjon


I forbindelse med salg er det vanlig at megler etterspør informasjon om sameiet. Det kan være alt fra husdyrhold, ordensregler og årsmøtevedtak på investeringer som vil påvirke felleskostnader. 

For å begrense kostnader og tidsbruk til dette arbeidet ber vi om at den enkelte seksjonseier selv finner denne informasjonen til megler. Alt er tilgjengelig enten på disse nettsidene, eller i form av protokoller du har mottatt etter årsmøter. 

Noen spør også etter polisenr til sameiets forsikring til bruk ved bankbytte. Vi er forsikret hos Gjensidige, polisenr er 82848792.

Noen nøkkelopplysninger ved salg av seksjon: 

  1. Det er for tiden ikke planlagt investeringer eller vedlikehold som vil kreve økning i fellesutgiftene, heller ikke kapitalinnkreving fra seksjonseierne
  2. Det er OBF som håndterer registrering av nye eiere, og informasjon skal meldes til klient@obf.no. OBF håndterer også fakturaer for fellesutgifter, styret har ingenting med dette å gjøre. 
  3. For å ha hund må man søke styret og oppgi årsak til ønsket hundehold, i følge vedtektene. 
  4. Ved utleie skal navn og fødselsnummer på leietaker(e) meldes til OBF umiddelbart, og del gjerne også kontaktinformasjon. 
  5. Bytte av navn på ringeklokke: send e-post til vaktmesteren på: portner@torshovx.no.


Sist endret: 09.aug 2021
Opprettet:  09.aug 2019