Informasjon ved salg av seksjon


I forbindelse med salg er det vanlig at megler etterspør informasjon om sameiet. Det kan være alt fra husdyrhold, ordensregler og årsmøtevedtak på investeringer som vil påvirke felleskostnader. 

For å begrense kostnader og tidsbruk til dette arbeidet ber vi om at den enkelte seksjonseier selv finner denne informasjonen til megler. Alt er tilgjengelig enten på disse nettsidene, eller i form av innkallinger/protokoller du har mottatt i forbindelse med årsmøter. 

Noen spør også etter polisenr til sameiets forsikring. Vi er forsikret hos Gjensidige, polisenr er 82848792. Dersom sameiets forsikring må benyttes skal styret varsles i forkant av henvendelse til Gjensidige. 

Noen nøkkelopplysninger ved salg av seksjon: 

  1. Det er for tiden (Q1 2023) under vurdering om det trengs økning i fellesutgiftene eller kapitalinnkreving fra seksjonseierne
  2. Det er OBF som håndterer registrering av nye eiere, og informasjon skal meldes til klient@obf.no. OBF håndterer også fakturaer for fellesutgifter, styret har ingenting med dette å gjøre. 
  3. For å ha hund må man søke styret og oppgi årsak til ønsket hundehold, i følge vedtektene. 
  4. Ved utleie skal navn og fødselsnummer på leietaker(e) meldes til OBF umiddelbart, og del gjerne også kontaktinformasjon. 
  5. Bytte av navn på ringeklokke: send e-post til vaktmesteren på: portner@torshovx.no.
  6. Det er ikke, etter det styret vet, funnet skjeggkre eller andre skadedyr i sameiet. 


Sist endret: 23.mar 2023
Opprettet:  09.aug 2019