Brannvarslingsanlegg instruks


Detektorene på brannalarmen er optiske røykvarslere og multikriteriedetektorer som er en kombinasjon av røyk og varme. Det er to typer alarmer i anlegget. Lokal alarm i leilighet og felles alarm. Utløst detektor vil indikeres med et rødt lys på enheten.

Lokal alarm: 

Skulle en detektor i en leilighet utløses, vil en lokal alarm med pulserende varsling fra sirenen kunne høres i den aktuelle leiligheten. Sirenen vil nå varsle i 2 minutter. Om anlegget ikke blir tilbakestilt i løpet av denne tiden, vil alarmen gå over til full alarm. Forsøk å lufte og fjern kilden til at alarmen ble utløst. Tilbakestill brannsentralen. Står detektoren fortsatt aktiv, vil sirenen starte på nytt av seg selv.

Lokal alarm m/avstillingsbryter:

Skulle en detektor i en leilighet utløses, vil en lokal alarm med pulserende varsling fra sirenen kunne høres i den aktuelle leiligheten. Sirenen vil nå varsle i 1 minutt. Om anlegget ikke blir tilbakestilt i løpet av denne tiden, vil alarmen gå over til full alarm. Ved å trykke på avstillingsbryteren vil alarmen tilbakestilles. Fra du trykker, tar det mellom 5-7 sekunder før sirenen stopper og alarmen er tilbakestilt. Står detektoren fortsatt aktiv, vil sirenen starte på nytt av seg selv.

Full alarm:

Oppstår hvis en lokal alarm i en leilighet går utover sin forsinkelsestid eller ved at en av detektorene i fellesarealet utløses. Alle sirener på hele anlegget vil nå varsle. Sirenene vil nå varsle ved en kontinuerlig lyd. Varslingen vil pågå helt til alarmen blir avstilt og tilbakestilt.

Ved utløst brannalarm, se følgende instruks. 

1) Les beskjeden displayet (Det lyser rødt)

2) Sjekk området som indikeres

    ▪ VARSLE 

        ▪ REDDE 

        ▪ SLOKKE

3) For betjening av sentralen

        1) Trykk på knappen "Tilgang 1"

        2) Tast inn kode: 2222, etterfulgt av «OK» (Sentralen er nå klar for betjening)

        3) "AVSTILL SUMMER"  (Stopper lyden i brannsentralen)

        4) "AVSTILL ALARM" (Stopper alle sirener)

        5) "TILBAKESTILL" (Tilbakestiller sentralen)

        Utløst detektor lyser rødt helt frem til den blir tilbakestilt. Står detektoren fortsatt i alarm vil alarmen gå på nytt i løpet av         kort tid. Sjekk detektor igjen, evt. luft ut ved behov.

Ved FEIL på brannsentralen, gjør følgende: (Lydvarsel kun i selve sentralen, indikerer en feil)

        1. Les beskjeden på displayet (Det lyser gult)
        2. Sjekk området som indikeres, er detektoren skrudd ned. Sett den på plass
        3. Følg samme betjening som punkt 3. i instruksen over, bortsett fra punkt 4.


Kommer feilen tilbake, kan summer stoppes ved å avslutte etter trinn 3. (Ikke tilbakestill)
VED FEIL, UTKOBLING ELLER ANDRE HENVENDELSER, KONTAKT V AKTMESTERSist endret: 02.des 2019
Opprettet:  02.des 2019