30. oktober 2020

Informasjon vedrørende oppstart av gjenværende rørarbeid Del 1: Fremdriftsplan

Det er nå besluttet å gjenoppta rørfornyingsprosjektet hos TorshovX i de 5 siste oppganger, med oppstart i uke 1. Generell informasjon og fremdriftsplan er vedlagt som pdf-er i to separate saker da publiseringsverktøyet vårt dessverre kun klarer ett vedlegg per post.