8. mai 2020

Statusoppdatering vedrørende pågående prosjekter

Som kjent avsluttet Olimb rørfornyingsarbeidet 12. mars da koronatiltakene ble satt i verk. Gjenstående oppganger er Vogtsgate 63 og 65, samt Agathe Grøndahlsgate 2. Styret har i den senere tid vært i dialog med Olimb om en oppstart, men situasjonen er såpass usikker at vi har blitt enige om å avvente inntil helsemyndighetene gir ytterligere signaler om smittefaren ved denne type virksomhet. Sanitærbrakken vil etter det vi får opplyst av Olimb, bli fjernet. Det er vanskelig å forutsi hvor lang tid dette tar, men det kan ta en til flere måneder. Vi beklager dette men kan lite gjøre . Fasaderehabiliteringen går heldigvis sin gang. Som informert tidligere er forskjellen stor på de ulike innvendige veggene; enkelte steder er det enkelt å fjerne gammel puss og maling mens f. eks. i Åsengata og Agathe Grøndahls gate er det mer komplisert. Det anslås at Agathe Grøndahls gate kan være ferdig rundt midten av juni, men styret presiserer at ferdigstillelsen er avhengig av været og dermed tørketid på de ulike elementene. Vi kan derfor ikke sette en garantert dato for ferdigstillelse.