27. mars 2020

Årsmøtet for 2020 utsatt inntil videre

Styret meddeler med dette at årsmøtet som etter planen skulle avvikles 16. april, dessverre må utsettes inntil videre. Vi håpet i det lengste at det ville bli mulig å arrangere årsmøtet på måte som ikke krever fysisk oppmøtet, men både formelle og tekniske forhold har gjort det problematisk å få til. Ifølge eierseksjonsloven skal årsmøtet holdes innen utgangen av juni, men vi vil holde eierne løpende orientert så snart vi vet mer, f. eks. om alternativer til det vanlige arrangementet. Styret vil imidlertid beholde fristene for utarbeidelse av årsberetning og regnskap. Det vil også gjelde eventuelle forslag til vedtak. Vi holder fast ved fristene for evt. å kunne kalle inn til årsmøtet med kortest mulig lovlig varsel.