20.mai. 2019

Viktig informasjon om vedlikeholdsarbeider

Vi viser til vedtakene på det ekstraordinære årsmøtet 27/11-2018 og det ordinære årsmøtet 18/3- 2019. På disse møtene ble seksjonseierne i Kvartal X enige om å igangsette fem vedlikeholdsarbeider som omtales nedenfor. I løpet av kort tid, månedsskiftet mai/juni, vil fasaderehabiliteringen starte opp i Agathe Grøndahls gt. Rigging vil allerede starte i uke 21 på grøntområdene og byggegjerder vil bli satt opp. Stillasene monteres deretter. Den gamle malingen vil bli fjernet kjemisk og ved bruk av høytrykksspyling. Det betyr at det vil bli mye «lyder» en god stund framover i gården. De øvrige prosjektene er i rute: Ny asfalt er lagt og dette arbeidet vil bli ferdigstilt med løfting av brosteinsfeltene utenfor og etter portalen i Agathe Grøndahls gt. Dette arbeidet påbegynnes etter planen tirsdag 21. mai, og vil pågå en ukes tid. Det er svært viktig at ingen kjører bil inn i gårdsrommet i denne perioden. - Nytt dørtelefonisystem er bestilt og forventes ferdig montert før sommeren. - Installasjon av brannvarsling i fellesarealene starter i juni/juli. Se eget infoskriv om dette i forrige nyhetssak (publisert 19. mai). - Rehabilitering og renovasjon av soil vil påbegynnes i høst. Det vil bli sendt ut nærmere og detaljert informasjon i god tid før arbeidene på begynnes. Mvh, Styret