8. august 2020

Til alle beboere og sameiere i Torshov X

Fasaderehabiliteringen går nå mot slutten. Det gjenstår en del mindre arbeider og oppretting av mangler som framkommer etter befaringer. Arbeidet med grøntområdet mot Agathe Grøndahls gate starter 6. august. Da vil også trappene til de to oppgangene bli reparert. En VIKTIG informasjon til alle i sameiet, og særlig de som blir direkte berørt, er at styret har kontaktet Olimb rørfornying og de antyder at det kan bli mulig å starte opp i Vogts gate 65 i oktober/ november. Så fort vi har fått oppstartsdato og fremdriftsplan vil vi gi beskjed. Som kjent samlet Sameiet inn nøkler til alle seksjoner. Det var ønskelig å beholde disse til arbeidene var ferdigstilt da firmaets kvalitetskontroller kan gjøre det nødvendig å komme inn i seksjonene på nytt. Det kan altså bli nødvendig å få tilbake nøkler som av diverse grunner er levert tilbake til eierne. Fasadearbeidene har avdekket mye gamle synder som naturligvis har medført ekstrakostnader, og korona medfører nok også til ekstra kostnader ifm soil (uten at styret har endelig oversikt enda). Dette gjør nok dessverre at den bufferen styret hadde håpet å sitte igjen med blir redusert. Det ble avholdt et spesielt årsmøte i Sameiet i mai. Styret ønsket da å arrangere et fysisk årsmøte til høsten da man antok at virussituasjonen kunne tillate det. I skrivende stund ser dette imidlertid ikke lovende ut. Styret vil komme tilbake til saken så fort ting er mer avklart. Det har vært et utfordrende år for alle som bor i kvartal X og for tillitsvalgte. Styret var svært innstilt på å arrangere en sommerfest for alle som et lite plaster på sårene, men når en fjerdedel av seksjonene står foran to uker uten vann og avløp i løpet av høsten er det vel neppe særlig aktuelt. Så kanskje neste år når fasadene har overlevd en vinter og soil og rør er renoverte? Sommeren er over og vi trodde at vi skulle få en roligere tid i gården, uten biler og støy. Covid-19 ødela den visjonen. Vi ønsker å takke alle for forståelse og samhold i denne tiden og håper at vi kan nyte et nytt og friskere bomiljø i 2021! Til alle sykkeleiere og brukere; vi vil gjerne ta en dugnad sammen for å flytte sykkelstativene og organisere sykkelparkeringen bedre i gården. Vi kommer tilbake med tidspunkt og håper flere har anledning til å være med på dette. Med vennlig hilsen Styret