19.mai. 2019

Informasjon og tilbud om montering av branndeteksjon i leiligheter

Installasjon av brannvarsling i fellesarealene starter i juni/juli. I denne anledning vil det være fordelaktig for hver enkelt leilighetseier å tilknytte seg fellesanlegget. Dette vil være med på å øke den generelle brannsikkerheten for alle beboere i sameiet. Vennligst se vedlagte dokument for informasjon om de ulike monteringspakkene som tilbys av Norbrann, samt bestilling av montering.