31. august 2020

Til alle som bor i Torshov X

I sameiet bor det mange mennesker og vi bor tett. Her finner vi familier med og uten barn, eldre og yngre personer med ulike interesser og behov. Alle er vi imidlertid interessert i et godt forhold til naboene og et hyggelig bomiljø. Det er viktig å huske at i et sameie eier vi sammen med andre, og det forplikter. Vi er i ferd med å legge bak oss en sommer som har vært preget av at vi har levd i en pandemi i 6 måneder og fremdeles ikke ser noen ende på de utfordringene den fører med seg. Samtidig har gårdsrommet vårt vært en byggeplass i langt over et år. Disse forholdene kan kanskje være en delvis forklaring på at Styret har i år mottatt , skriftlig og muntlig, langt flere klager enn vanlig. Klagene dreier seg om: – I perioder er det utstrakt festing i gården til langt på natt med mye skrål og bråk. Ordensreglene våre sier at det skal være ro senest kl 23 og at man skal ta særlig hensyn i sommermånedene. – Barna har vært hjemme langt mer enn vanlig. Tidvis er det mange beboere som har følt at de bor i en dårlig styrt barnehage, bråkete atferd blir bl a ekstra forsterket inne i gårdsrommet. Det er også ille at barna får lov til å legge fra seg leker og sparkesykler overalt. Det minste man kan si om det er at det er forsøpling og gir dårlig framkommelighet , men ved utrykning fra redningsetater vil alle gjenstandene være en sikkerhetsrisiko. – Et hjertesukk fra styret som er arbeidsgiver for vaktmestertjenesten. Når dere vil sitte sammen for å nyte mat og drikke er det bare hyggelig. Men å ikke rydde etter seg er både kjipt og dyrt! De som klipper plenen for oss må flytte vekk hagemøbler og gjenstander som ligger i gresset, som igjen betyr at det tar lengre tid osv osv. Husk særlig på å sette tilbake på stengrunn de tunge utebordene. – Et siste poeng, vi inviterer til dugnad om noen dager. Møt opp og la oss pynte og og rydde i gårdsrommet slik at det står i stil med fasadene 💥👍 Vennlig hilsen styret , TX