3. mars 2020

Midlertidig strømutkobling 4. mars

Minner om varslet midlertidig strømutkobling i morgen 4. mars. Hafslund oppgraderer strømnettet i området og må derfor koble ut strømmen 4. mars ca. 08:30– 14:30. Arbeidet gjøres utendørs, og du trenger ikke være til stede. Beboere skal tidligere ha blitt varslet av Hafslund elektronisk via e-post eller sms. Det skal i hvert fall gjelde oppgangene Per Kvibergs gate 28A og 28B, Agathe Grøndahls gate 6B, 6A, 4B og 4A. For mer informasjon: hafslundnett.no/planlagt Ref.nr. for arbeidet VE362292