06.jun. 2019

Viktig angående fasaderehabiliteringen

Nå plastes vinduene igjen på fasadedelen som har fått stillas. Beboere i leilighetene dette gjelder må holde vinduene lukket inntil nye beskjeder kommer. Blomster/potter, møbler på balkonger må også ryddes inn. Det har kommet noen spørsmål angående den kjemiske fjerningen av gammel maling. Produktet som brukes til å løse malingen er lutbasert og skal ikke utgjøre noen fare. Vi legger her ved databladet.


Vedlegg:
Datablad Sto F245.PDF  (141,5 KB)