19. mars 2021

Viktig: Årsmøtet utsatt til 7. april

Årsmøtet 2021 er utsatt fra 23. mars til 7. april. Årsaken til utsettelsen er at styret forsøker å tilrettelegge for at årets møte kan avholdes digitalt. Alle seksjonseiere skulle ha mottatt informasjon om utsettelsen per brev inneværende uke, hvor det også er mer informasjon om bakgrunnen for utsettelsen (se vedlegg). Dessverre har Posten vært forsinket og mange seksjonseiere har derfor ikke fått beskjed. Mvh, Styret