21. mars 2020

Om statusoppdateringer vedrørende fasaderehabilitering

Vi forstår at alle gjerne vil ha oppdatert informasjon om progresjonen på de ulike prosjektene. Det er dessverre vanskelig å si noe konkret om når de ulike delene blir ferdigstilt, det er heller ikke noe entreprenøren kan si med sikkerhet. Vi er jo også i en situasjon nå som gjør det spesielt utfordrende og uforutsigbart. Det skal nå males innvendig i Åsengata og Per Kvibergs gate og vi er da avhengig av at underlaget er helt tørt, og tiden det tar vil f.eks. avhenge av værforhold (det ser jo bra ut nå, kan bemerkes). Arbeidet har avdekket at det dessverre er gjort noen uheldige valg med fasadebehandling over gårdens 100 år gamle historie, men som nå rettes opp. På Per Kvibergs-siden har tidligere behandling medført at man har måttet fjerne belegget mekanisk, noe som har tatt ekstra tid. Det har også vist seg f. eks. at det er mye fukt i murveggen i Åsengata, slik at det har tatt mer tid enn antatt å få tørket ut all restfukt og få alt klart til maling. Nå benyttes det maling som krever sitt av underlaget, men resultatet over tid blir meget bra. Styret vil informere beboerne på nettsidene våre om viktige milepæler så fort vi får disse fra entreprenøren, f.eks. mht nedrigging av presenninger eller stillaser eller lignende. Gården vår er gammel og gjennomgår en svært omfattende rehabilitering. Det tar tid. Vi må være tålmodige, men det vil til slutt gi gode resultater.