Lofts- og kjellerutbygning


Sameiet Torshov Kvartal X selger lofts- og kjellerareal for utbygging til seksjonseiere bosatt i første og tredje etasje. Det er maksimum kapasitet til tre utbygginger samlet sett pr. oppgang, dette på grunn av belastning på bodarealet. En annen forutsetning for utbyggingen er videre at arealet som ønskes bygget ut ligger over eller under egen leilighet.

Utbygger kjøper det brutto lofts- og kjellerareal som bygges ut. Det vil si at man kjøper hele gulvflaten helt inn til veggen (for loftsutbygging vil dette si helt inn til mønet). Pris pr.kvm.bruttoareal kjeller er per i dag kr 8000 og pris pr kvm. bruttoareal loft er i dag kr 12000 og kr 14 000 dersom det skal bygges takterrasse.

Om du ønsker å bygge ut, sender du først en enkel søknad til styret. Deretter går man videre med saken til Plan og bygg.

Med vennlig hilsen Styret i Torshov Kvartal X


Sist endret: 04.feb 2022
Opprettet:  19.jun 2014