10. mars 2021

Sykkelgarasje i Per Kvibergs gate

Som de fleste har lagt merke til har det kommet opp en sykkelgarasje langs gangfeltet øverst i Per Kvibergs gate. Dette henger sammen med at Torshov X er med i et prøveprosjekt for gateparkering av sykler. Vi inviterer nå kandidater til testing at sykkelparkeringen. Det er til sammen 4 ledige sykkelplasser. Personer som ønsker å være med kan ta direkte kontakt på toreoe@gmail.com innen 23. mars. Ved endt prøveperiode skal vi rapportere om erfaringene fra bruken, så det er vesentlig at dem som er interessert i en plass faktisk bruker sykkel jevnlig. NB! Lange transportsykler passer ikke i garasjen. Kriterier for å bli med i testperioden: - Du sykler jevnlig og har til intensjon å bruke garasjen aktivt. Kanskje nettopp garasjen åpner for dette. - Du må være villig til å dele noen erfaringer ved endt testperiode, tentativt høsten 2021 (mulig dette blir forlenget på grunn av forsinkelse grunnet corona) Dersom det blir flere interessenter enn vi har plasser, blir kandidatene valgt ut ved loddtrekning.